Es vēlos pasūtīt rezerves daļas

Lūdzu, pasūtiet rezerves daļas elektroinstrumentu tirdzniecības vietās vai remonta darbnīcā.
Tur ir nepieciešamā tehniskā informācija un Jums sniegs nepieciešamās konsultācijas.

 tirgotāju sarakstā

Bosch elektroinstrumentu rezerves daļu saraksts ar attēliem ir atrodams internetā


rezerves daļu katalogs

Telefons konsultācijām: 7146262